محصولات

محصولات نرم افزاری شرکت به همراه کاتالوگ معرفی جهت دانلود در این قسمت قرار گرفته است

محصولات

شرکت نرم افزاری سیناسمند آسمند ارائه کننده راهکارهای نرم افزاری برای سازمانها، بانک و شرکتها محصولات زیر را ضمن اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری ارایه خواهد کرد

سامانه مکانیزاسیون انبار

بهترین راهکار مدیریت انبار جهت کنترل موجودی و ردیابی کالا در سطح سریال

شرکت آسمند
سامانه پیگیری و مطالبات

بهترین راهکار پیگیری خودکار و وصول مطالبات معوق بانکها و موسسات مالی اعتباری

شرکت آسمند
سامانه جامع بازرسی و نظارت

بهترین راهکار بازرسی حضوری و سیستمی ( خودکار ) شعب بانکها و موسسات مالی اعتباری

شرکت آسمند
سامانه جامع مدیریت پرسنل

راهکار مدیریت ورود و خروج آنلاین و گزارشکار پرسنل شرکتها

شرکت آسمند
سامانه جامع مدیریت انبار و حسابداری

راهکار مدیریت انبار شرکتها و حسابداری

شرکت آسمند